فرزند

حرکت کردن بر خلاف جهان‌بینی پدر و مادرت هیچ وقت آسان نیست، مخصوصا وقتی که آماده‌اند تا برای آن بمیرند.

ادامه نوشته

مرده‌ای که نمی‌میرد!

[دانی‌اِل آلارکون]: این رادیو آمبولانته است، از NPR. من دانی‌اِل آلارکون هستم.

شنبه ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۱، خانم دکتر دانی‌اِلا رامُوس زود به سر کارش در سردخانه‌ی کایااُو ، در پرو، رسید.

فکر می‌کرد که یک روز طبیعی برایش خواهد بود: می‌بایست تعدادی مساله‌ی اجرایی و چیزهای دیگری را حل می‌کرد. نشست تا با همکارانش در آزمایشگاه، صبحانه بخورد. صحبت کنان و در آرامش قهوه می‌نوشیدند.

[دانی‌اِلا رامُوس]: و یکی از همکاران می‌گوید: گوش کن! آبی‌مائل مُرد.

ادامه نوشته

چرا می­خندیم؟ از نظر علم

ترجمه شده از: https://www.bbc.com/mundo/noticias-63242578

زن در شرایط بدی درد زایمان را می‌گذراند و ناگهان فریاد می‌زند: نباید، نمی‌توانم، نه، نمی‌توانم. دکتر به او میگوید نگران نباش این‌ فقط بر عکس کار است! (در زبان اصلی «بر عکس کار » معنی انقباض هم می-دهد.)

تا حالا نظریه‌های مختلفی تلاش کرده‌اند توضیح دهند چه باعث می‌شود که چیزی به اندازه‌ی کافی جالب باشد تا باعث خنده‌ی ما شود. این چیزها شامل گناه‌ها (چیزهای ممنوعه)، احساس تکبر یا برتری (تمسخر) یا عدم ناسازگاری: حضور دو معنی ناسازگار در یک جا می‌شوند.

ادامه نوشته